نماز و حکم تارک آن

بررسی حکم شرعی کسی است که به عمد نماز نمی‌خواند. تردیدی نیست که نماز مهم‌ترین اصل عبادی اسلام  و عامل ارتباط...

امامت در پرتو کتاب و سنت

پاسخ به شبهات و اشکالات کتاب‌های شیعه درباره مسئله امامت و ولایت و پاسخ به استنادهایشان به روایاتی از اهل سنت...

تجوید قرآن کریم- دوره مقدماتی

آموزش مقدماتی شیوه صحیح خواندن قرآن مجید است. نویسنده، درس را با بحث وقف و ابتداء شروع کرده و سپس نحوه ابتدا به همزه...

ترجمه معانی قرآن کریم- توسط مسعود انصاری

ترجمه معانی قرآن کریم به زبانی فارسی است. این ترجمه قرآن در زمرۀ ترجمه‌های قرآن است که با آنکه مترجمش سنی‌مذهب...