تضاد مفاتیح الجنان با قرآن

به بررسی و تحلیل ادعیه «مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی و مقایسه آن را با ارزش‌ها و حقایق اسلام اختصاص دارد....

نقد مراجعات (نقدی بر کتاب المراجعات سید عبدالحسین موسوی)

نقد و بررسی مدعیات سید عبدالحسین شرف‌الدین در کتاب «المراجعات» است.کتاب مذکور با هدف نقل و به چالش کشیدن...