10.05 MB
2.76 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/45/794
نقد و بررسی اصول و پایه های ... نام كتاب:
ناصر القفاری نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۵۰۳۲ تعداد دریافت: ۱۹۵۳۰ تعداد نمایش:
سه شنبه، ۰۲ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۰۲ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۳۷۴ تعداد صفحات:
موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
ارسال به شبکه های اجتماعی

اصول اعتقادی مذهب شیعه امامیه اثنا‌عشریه را بیان و نقد می‌کند. نویسنده با اشاره به تبلیغات گسترده جوامع شیعی به ویژه حکومت ایران درباره مظلومیت و حقانیت شیعه و تلاش در جذبِ افرادِ ساده‌دل و زودباور به سوی خود، در این اثر تلاش کرده است تا حقیقت این مذهب غالی و عقاید شرک‌آلود و غیر اسلامی‌اش را بی کم و کاست نشان دهد، و دروغ‌پردازی‌های آنان را برملا سازد. وی بحث را با ارائه تعاریف مختلف شیعه و توضیح ریشه‌های تاریخی و فرقه‌ها و متعلقات آن آغاز می‌کند و در ادامه، با بهره‌گیری از منابع دست اول و معتبر شیعی، اعتقادات شیعه را درباره قرآن، سنت رسول- صلی الله علیه وسلم- و اجماع فقها شرح می‌دهد. در بخش بعد، رویکرد شیعه را به اصول دین اسلام در محورهای الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات و ارکان ایمان بیان نموده و سپس عقاید و مبانی‌ای را معرفی می‌کند که منحصر و محدود به شیعه بوده و هیچ مبنای دینی و شرعی ندارند؛ از جمله: عصمت، تقیه، غیبت امام، رجعت، بداء و طینت. فصل چهارم کتاب، به تشریح چگونگی پیوند شیعه با باورها و ارزش‌های گذشتگانشان اختصاص دارد و تأثیر مصادر حدیثی و فرقه‌های قدیمی را بر باورهای معاصر آنان بررسی می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به اثرگذاریِ شیعه در دنیای امروز و بیان حکم اسلام درباره آنان و فعالیت‌هایشان می‌پردازد.

 • نقد و بررسی اصول و پایه های مذهب شیعه دوازده امامی
  • پیش گفتار
   • علل و عوامل انتخاب موضوع اثنی عشریه
    • منابع كتاب
   • روش بحث و تحقیق
  • مقدمه
   • تعريف شيعه
    • تعریف لغوی
    • كلمه شیعه در قرآن و معنای آن
   • كلمه شيعه در سنّت و معنای آن
   • كلمه شیعه و معنای آن در كتاب‏های حدیثی اثنی عشریه
    • كلمه «شیعه» در تاریخ اسلام
   • تعریف اصطلاحی شیعه
    • الف- تعریف شیعه در كتب امامیه اثنی عشریه
    • ب – تعریف شیعه در كتب اسماعیلیه
    • ج – تعریف شیعه در منابع دیگر
    • پیدایش شیعه و ریشه‌های تاریخی آن
    • آراء غیر شیعه در مورد پیدایش تشیع
    • دیدگاه برگزیده
    • اصل تشیع یا (أثر فلسفه‌های قدیم در مذهب شیعه)
    • تشیع مركز تجمّع عقاید قدیم آسیایی است
    • رای منتخب درباره اصل تشیع
    • فرقه‌های شیعه
    • فرقه‌های معاصر شیعه
    • القاب شیعه امامیه اثنا عشریه
    • فرقه‌های اثنی عشریه
   • پیدایش شیعه و ریشه‌های تاریخی آن
   • آراء غیر شیعه در مورد پیدایش تشیع
   • دیدگاه برگزیده
   • اصل تشیع یا (أثر فلسفه‌های قدیم در مذهب شیعه)
   • تشیع مركز تجمّع عقاید قدیم آسیایی است
   • رای منتخب درباره اصل تشیع
   • فرقه‌های شیعه
   • فرقه‌های معاصر شیعه
   • القاب شیعه امامیه اثنا عشریه
   • فرقه‌های اثنی عشریه
  • باب اول اعتقاد آنان درباره مصادر اسلام
   • فصل اول دیدگاه شیعه درباره قرآن كریم
    • مبحث اول: اعتقادشان در مورد حجیت قرآن
    • نقد و مناقشه این گفتار
    • مبحث دوم: اعتقاد آنان در تأویل قرآن
    • چند نمونه از تأویلات شیعه در آیات قرآن
    • ابتدای این افتراء - بر اساس رأی اهل سنّت
    • شیوع این مقوله نزد آنان به روایت منابع أهل سنت
    • منابع شیعه درباره افترای تحریف قرآن چه می‏گویند
    • آغاز این إفتراء بر اساس منابع شیعه
    • گسترش این بهتان در کتابهای شیعه
    • مضامین روایات تحریف در كتب شیعه
    • آیا نزد شیعه مصحف سری وجود دارد
    • مصحف علی
    • حجم و ارزش اخبار این اسطوره‎ها در کتب شیعه
    • آیا همه شیعیان معتقد به صحت این روایات و متواتر بودنشان هستند؟
    • آیا انکار كفر تحریف قرآن از جانب عده‏ای از شیعیان تقیه است؟
    • نتایج این موضوع
   • فصل دوم اعتقاد شیعه در باره سنت
    • ابتدای تدوین حدیث نزد شیعه
    • کتاب‏ های اساسی حدیث نزد اثنی ‏عشریّه
   • فصل سوم عقیده شیعه در مورد اجماع
    • نخست: حجیت در قول امام است نه اجماع
    • دوم: مخالفت اهل سنت بیانگر هدایت است
  • باب دوم عقیده شیعه در مورد اصول دین
   • فصل اول توحید الوهیت نزد شیعه
    • مبحث اول: تفسیر نصوص توحید برای ولایت علی
    • مبحث دوم: ولایت، شرط قبول اعمال است
    • مبحث سوم: اعتقاد به‌ اینکه ائمه رابط بین خدا و رسول هستند
    • مناسک عبارتند از
    • مبحث پنچم: خاک قبر حسین برای هر دردی شفا است
    • مبحث ششم: دعا کردن با طلسم و رمزها و طلب یاری از مجهولات
    • مبحث هفتم: استخاره آن‌ها همچون قمار دوران جاهلیت است
   • فصل دوم: اعتقاد آن‌ها در خصوص توحید ربوبیت
    • مبحث اول: امام رب است
    • مبحث دوم: دنیا و آخرت برای امامان است و در آن هرگونه تصرفی می‌کنند
    • مبحث سوم: نسبت دادن حوادث طبیعی به ائمه
    • مبحث جهارم: حلول خداوند در کالبد امامان
    • مبحث پنچم: روزگار در نفع و زیان تأثیر گذار هستند
   • فصل سوم: عقیده آن‌ها در مورد أسماء و صفات
    • مبحث اول: افراط در اثبات (تجسیم)
    • مبحث دوم: تعطیل صفات نزد شیعه
    • مبحث سوم: توصیف ائمه با صفات خداوند
    • مبحث چهارم: دعوای تحریف جهت تأیید مذهب شیعه در تعطیل
   • فصل چهارم باور شیعه در مورد ایمان و ارکان ایمان
    • مساله اول: مفهوم ایمان نزد شیعه
    • مسأله دوم: شهادت سوم
    • مسأله‌ سوم: عقیده به ارجاء
    • مسئله چهارم: وعد (پیمان خدا)
    • مسئله پنجم: وعید (تهدید)
    • مبحث دوم: ارکان ایمان نزد شیعه
  • باب سوّم اصول و قواعد دیگری که مختص به شیعه می‌باشد
   • فصل اوّل: امامت
    • جایگاه و منزلت امامت از دیدگاه شیعه
    • سرّی بودن اندیشه‌ی امامت
    • انحصار ائمه به‌ عددی معین
    • نقد انحصار ائمه به تعداد معین
    • استدلال شیعه برمسأله‌ی امامت
    • استدلال آنان به قرآن
    • دلایل آن‌ها از سنّت
    • عمده‌ی ادله ‏ی شیعه از سنت
    • نـــقـــد و بررسی تکفیر مسلمین از جانب شیعه
   • فصل دوّم: عصمت امام
    • نشأت و تغییر و دگرگونی اندیشه‏ی عصمت ائمه
    • استدلال شیعه بر عصمت ائمه
    • استدلال آن‌ها به سنـّــت
   • فصل سوّم: تقیه
    • تعریف تقیه
    • استدلال شیعه بر تقیه
    • سنت از دیگاه معاصرین شیعه
    • اجماع از دیدگاه معاصرین شیعه
    • اعتقاد شیعه در اصول دین
    • امامت
    • مسئله ی دوم: دیدگاه شیعه در باره حکومت های اسلامی
    • مسأله سوم: دیدگاه معاصرین در مورد صحابه
    • نقد و بررسی
    • حقیقت مدح و ثنای رافضیه بر صحابه
    • عصمت
    • رجعت
    • تقیه
    • علمای شیعه از روی تقیه با پیروانشان عمل می‌كنند
   • فصل چهارم: مهدویت وغیبت
    • مهدویت و غیبت از دیدگاه فِرَق شیعه
    • نشأت تفکرغیبت شیعه‏ ی اثنی عشریه و تغییر و دگرگونی آن
    • نقشه های عمومی داستان مهدویت نزد اثناعشریه
    • استدلال آنها بر وقوع غیبت
    • دفاع شیعه ازطولانی شدن دوران غیبت
    • مهدی بعداز بازگشت موهوم وخیالی
    • شیعه وغیبت مهدی شان
    • نقدعقیده‏ ی غیبت ومهدویت نزد اثنی عشریه
    • اندیشه‌ی خمینی
    • اعتقاد خمینی به تأثیر ستارگان و ایام بر حركت انسان
    • حقیقت شرك نزد خمینی
    • دوم: غلو در تصوف (یا اعتقاد به حلول و اتحاد)
    • درگیری برخی علمای شیعه با مذهب خمینی در ولایت فقیه
    • قانون حكومت آخوندها
   • فصل پنجم: رجعت
    • استدلال شیعه بررجعت
    • نقد مقوله‌ی رجعت
   • فصل ششم: ظهور
    • نقد مقوله‏ ی ظهور
   • فصل هفتم: بــداء
    • استدلال شیعه بر بداء
    • روایاتی ازکتابهای اثنی عشریه که به ابداء تضاد دارند
   • فصل هشتم: طینت
    • نقد این گفتار
  • باب چهارم شيعيان معاصر و ارتباط آنها با گذشتگانشان
   • فصل اول: رابطه در مصادر دریافت
   • فصل دوم رابطه‌ی شیعه‌ی دوازده‌ امامی با فرقه‌های قدیمی
   • فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید
    • مبحث اول: عقیده‌ی معاصرین شیعه در قرآن
    • شبهه‏ ی اول
    • شبهه ی دوم
    • شبهه‎ی سوم
    • شبهه ‏ی چهارم
    • شبهه‎ی پنجم
    • شبهه‏ ی ششم
    • شبهه‎ی هفتم
    • شبهه‎ی هشتم
    • شبهه‎ی نهم
    • شبهه‎ی دهم
    • شبهه‎ی یازدهم
    • شبهه‎ی دوازدهم
   • فصل چهارم: حكومت آخوندها
  • باب پنجم نقش شيعه در جهان اسلام وحکم آنان در اسلام
   • فصل اول: نقش شیعه در جهان اسلام
    • پیدایش گروه زندقه وإلحاد
    • تلاش در گمراه کردن مسلمانان نسبت به سنت پیامبرشان
    • ورود آنها به مذهب أهل سنت درظاهر، برای گمراه کردن است
    • انتشار رافضیت درجهان إسلام
    • ظهور گرایش بعضی از نویسندگان منتسب به اهل سنت به شیعه‏ گری
    • تحریف تاریخ اسلام
    • تأثیر شیعیان بر ادبیات عربی
    • در قلمرو سیاسی
    • توطئه های ابن علقمی رافضی
    • دولت صفوی
    • در زمینه ی مسائل اجتماعی
   • فصل دوم: حكم علیه شیعه
    • مبحث اول: رأی علمایانی که حکم بدعت گذار بودن آنها را داده اند
    • مبحث دوم: حکم تکفیر شیعه
  • گفتار پایانی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است