صفحه نخست فقه حنفی خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم
1.23 MB
188.8 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/332/707
خلاصة المسائل - در مذهب حنفی... نام كتاب:
شمس الدین مطهری نويسنده:
تالیف مترجم:
۷۲۱۲ تعداد دریافت: ۲۴۸۸۷ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۱۲۴ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان مسائل فقهی اسلام براساس معتقدات مذهب حنفی است. نویسنده در این رساله توضیح المسائل کوشیده است تا با بیانی شیوا و حتی الامکان، به دور از اصطلاحات تخصصی، مسایل دینی روزمره مسلمانان را تشریح کند. لذا، صرفاً به بیان احکام بسنده کرده و از آیات و احادیث - مگر به ضرورت – چشم‌پوشی نموده است. او کتاب را با شرح اصول عقاید اسلامی، اعمال خلاف شریعت و گناهان آغاز کرده و سپس به بحث احکام می‌پردازد که عبارتند از: احکام طهارات، وضو و غسل، انواع نماز و اوقات آن، سنت‌های اعیاد، احکام روزه، حج و زکات. جلد دوم کتاب، یا بیان احکام ازدواج و طلاق آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه، مسائل مربوط به نفقه، قَسَم و جهاد را توضیح داده و سپس، احکام حدود و تعزیرات اسلامی را بیان می‌کند. کتاب، با احکام عقوم اسلامی و وقف پایان می‌پذیرد.

 • خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم
  • بعضی مسائل عقیدتی و اخلاقی
   • عقیده در باره یگانگی خداوند
   • بیان سخن‌های کفر و شرک
   • بیان اعمال خلاف شریعت و بدعت
   • بیان بعضی گناهان بزرگ که سخت وعید بر آن‌ها آمده
   • بیان بعضی نقصانات دنیوی که به واسطه گناه بوجود می‌آید
   • بیان بعضی فوائد دنیوی که از عبادت حاصل می‌شود
  • بیان طهارت
   • وضو
    • احکام وضو
    • فرائض وضو
    • سنت‌های وضو
    • بیان شکننده‌های وضو
    • احکام معذور
   • غسل
    • فرائض غسل
   • بیان آب‌هایی که وضوء و غسل با آن‌ها درست است و آن‌ها که درست نیست
    • مسائل و احکام آب چاه
    • بیان احکام پسخور حیوانات
   • بیان احکام تیمم
   • بیان احکام مسح بر موزه
   • بیان چیزهائی که غسل را واجب میکند
   • بیان اقسام نجاست و طریق پاک کردن نجاست‌ها
   • بیان استنجاء
  • بیان نماز
   • بیان اوقات نماز
   • بیان شرط‌های نماز
    • بیان رو آوردن به قبله
   • طریقه‌ی خواندن نماز
   • بیان خواندن قرآن
   • بیان شکنندههای نماز
   • بیان مکروهات و ممنوعات نماز
   • بیان چیزهائی که به واسطه آن‌ها شکستن نماز جائز است
   • بیان نماز وتر
   • بیان نمازهای سنت و نفل
   • بیان نماز استخاره
   • بیان نماز توبه
   • بیان نمازهای قضائی
   • احکام سجده سهو
   • بیان سجده تلاوت
   • بیان نماز مریض
   • بیان اقسام سفر و تعریف و آداب و احکام سفر
    • بیان اوقات سفر و آداب آن
    • بیان سفر شرعی
    • احکام مخصوص سفر شرعی
    • بیان اقسام سهگانه وطن و احکام آنها
    • بیان احکام و مسائل تیمم مسافر
    • بیان احکام درآمد و بلیط ماشین و قطار و غیره
    • احکام سفر دریائی
    • بیان احکام سفر هوائی
   • نماز جمعه
    • بیان فضائل روز جمعه
    • بیان آداب جمعه
    • بیان فضائل نماز جمعه
    • نماز جمعه بر چه اشخاصی واجب است
    • بیان شرط‌های صحت جمعه
    • بیان مسائل خطبه
    • بیان مسائل نماز جمعه
   • بیان نماز عیدین
    • سنت‌های روز عید فطر
   • احکام اذان و اقامه
   • احکام امامت
    • شرایط صحت پیشنمازی
    • شرط‌های صحت اقتداء
    • احکام اسقاط حضور جماعت
    • بیان اشخاصی که برای پیشنمازی مقدمند
    • احکام آنچه مقتدی باید بعد از فراغت امام انجام دهد و انجام ندهد
  • احکام جنایز
   • احکام محتضر
   • بیان غسل میت
   • احکام کفن
   • احکام نماز جنازه
    • شروطی که در نماز جنازه تعلق به نماز خواننده دارد
    • شروطی که در نماز جنازه تعلق به میت دارد
   • احکام دفن میت
   • بیان مسائل متفرقه جنازه
   • احکام شهید
  • احکام و مسائل حیض و نفاس
   • احکام استحاضه
   • احکام نفاس
   • در بیان فضیلت روزه
  • مسائل و احکام روزه‌ی ماه رمضان
   • احکام دیدن ماه
   • احکام روزه نذر
   • احکام روزه نفل
   • بیان چیزهائی که شکننده روزه نیست و یا هست، کفاره و قضا، یا قضای لازم می‌آید
   • احکام تزریق آمپول در ماه رمضان
   • احکام قضا بجای آوردن روزه
   • احکام کفاره
   • بیان فضائل سحری
   • بیان چیزهائی که به واسطه آن‌ها شکستن روزه جائز است
   • بیان صورت‌هائی که به واسطه آن‌ها روزه نگرفتن جائز است
   • احکام اعتکاف
   • بیان زکات گوسفند
   • احکام زکات شتر
   • احکام زکات گاو
   • احکام زکات طلا و نقره و غیره
   • بیان مسائل متفرقه زکات
  • احکام زکات
   • احکام عشر
   • بیان اشخاصی که دادن زکات به آن‌ها جائز است
   • احکام صدقه فطر
    • بیان مقدار صدقه فطر
  • احکام قربانی
   • بیان اوقات قربانی
   • بیان حیواناتی که قربانی کردن آن‌ها جائز است
   • بیان عیب‌هائی که به واسطه آن‌ها قربانی کردن حیوان جائز نیست
  • احکام عقیقه
  • بیان احکام حج
   • احکام جنایات در حج
   • در بیان ممنوعات متفرقه و حج و تدارکات آن
   • جنایاتی که با ارتکاب آن‌ها صدقه لازم می‌شود
   • احکام حج از جانب غیر
   • احکام و فضیلت زیارت مدینه منوره
  • احکام نکاح یا زناشوئی
   • الفاظی که نکاح به آن‌ها منعقد می‌شود
   • حکم صیغه یا ازدواج موقت
   • حکم نکاح فضولی
   • عدهای از زن‌ها که نکاح با آن‌ها حرام است
   • مسائل متفرقه ازدواج
   • احکام ولی در عقد
   • احکام کفو در ازدواج
   • احکام مهر
   • حکم نکاح شغار
   • بیان مهر مثل
   • حکم نکاح کافر
   • احکام عدالت بین زنان
   • احکام شیرخوارگی
    • مسائل متفرقه شیرخوارگی
  • بیان طلاق
   • شرایط طلاقدهنده
   • اقسام طلاق
   • اقسام طلاق به اعتبار لفظ
   • احکام طلاق قبل از مجامعت و خلوت صحیحه
   • احکام سپردن طلاق به زن
   • احکام طلاق با شرط
   • احکام طلاق مریض
   • احکام طلاق رجعی و بائن
   • احکام ایلاء
   • احکام خلع
    • شرایط خلع کننده
   • طلاق مبارات
   • احکام ظهار
    • شرایط ظهار کننده
   • احکام لعان
    • چگونگی اجراي لعان
   • احکام مردان عنین
   • احکام عده
   • احکام حداد
   • احکام ثبوت نسب
   • احکام نگهداری بچه
   • احکام نفقه
   • بیاناتی در مورد بردگی و آزادی
  • احکام حدود
   • احکام چگونگی حد و اقامه آن
   • مواردی که بر انجام عمل زنا حد واجب می‌شود و یا نمی‌شود
    • احکام شهادت بر زنا و بازگشتن از شهادت
   • احکام شراب نوشی و حد آن
   • احکام حد قذف
   • احکام تعزیر
   • احکام سرقت
    • احکام آن دزدی که دست قطع می‌شود و یا نمی‌شود
    • احکام چگونگی قطع و اثبات آن
   • احکام راهزنان
  • احکام جهاد
   • احکام چگونگی جنگ با کفار
   • احکام صلح و امان در جنگ
   • احکام غنائم جنگی و تقسیم آنها
   • احکام غلبه بعضی کشورهای کفر بر بعضی
   • احکام امانگیرنده از کشوری
   • احکام عشر و خراج
   • احکام جزیه
  • احکام مرتد
  • احکام یاغی
  • احکام لقیط
   • احکام مالی که انسان آن را پیدا میکند
   • احکام مفقود
  • احکام شرکت
   • بیان شرکت عقود و اقسام آن
   • احکام شرکت عنان
   • احکام شرکت الصنائع
   • احکام شرکت الوجوه
   • احکام شرکت فاسده
  • احکام وقف
   • احکام ساختن مسجد
   • حکم اوقاف متفرقه
   • خطبه نکاح
  • بیان قسم
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است