زندگینامه مصلح كبیر و علامه شهیر آیت الله شریعت سنگلجی

شرح رویدادهای زندگی و اندیشه‌های علامه شریعت سنگلجی، مصلح و اندیشمند موحد معاصر است. وی از جمله پیشگامان تدبر...

شرح ریاض الصالحین - جلد ششم

مجموعه سخنان حکیمانه پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی است. نویسنده در این اثر، با استفاده از منابع موثق روایی،...

تضاد مفاتیح الجنان با قرآن

به بررسی و تحلیل ادعیه «مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی و مقایسه آن را با ارزش‌ها و حقایق اسلام اختصاص دارد....

نقد مراجعات (نقدی بر کتاب المراجعات سید عبدالحسین موسوی)

نقد و بررسی مدعیات سید عبدالحسین شرف‌الدین در کتاب «المراجعات» است.کتاب مذکور با هدف نقل و به چالش کشیدن...